KOMITEER / MENTOR FOR FLYKTNINGER   


MENTOR FOR FLYKTNINGER

Kommuner som tar imot flyktninger som har fått opphold i Norge, tilbyr et toårig introduksjonsprogram.  Programmet har tre hovedformål:  Lære flyktninger om det norske samfunnet, våre verdier og vår måte å omgås på, videre å lære seg brukbart norsk og sist, men ikke, minst, å få flyktningene inn i det norske arbeidsliv slik at de blir skattebetalere og ikke NAV – klienter.

Rotary er i sin natur en yrkesorganisasjon.  Medlemmene representerer et mangfold av bransjer og sitter ofte på gode kontaktnett.  Det var grunnen til at et av medlemmene i Lillestrøm Rotaryklubb tok kontakt med Skedsmo kommune for å teste ut rollen som mentor for en flyktning. Erfaringene fra dette forsøket endte etter hvert opp i et prosjekt i nært samarbeid med kommunen.  Relasjonen mentor/flyktning(familie) er nyttig og meningsfull.  For flyktningen er dette ofte første samvær med en norsk borger/norsk familie som ikke arbeider profesjonelt innenfor kommunens eller  Nav’s flyktningtjeneste.

På kort tid er prosjektet eksportert også til andre klubber.  Sommeren 2017 teller vi om lag 30 rotarymentorer fordelt på 4 klubber!  Og flere har vist sin interesse for å komme i gang.

Mentorene møtes regelmessig, gjerne sammen med representanter for kommunene til erfaringsutveksling.  Møtet mellom ulike kulturer byr på interessante utfordringer!
Relasjonen mentor/flyktning er regulert i en ettårs – avtale som presiserer gjensidige krav  forventinger.  Viktig å understreke er at det er flyktningen selv som er ansvarlig for sin situasjon.  Som rotarianere har vi intet ansvar for å finne innpass til arbeidslivet – men vi er gode rådgivere.

I mai 2017 ble det for første gang arrangert et hyggetreff med i alt 40 flyktninger/familier og deres mentorer.  Dette ga mersmak og vil bli videreført med presentasjoner av mat og kulturinnslag fra ulike land.  Alle som synes det kan være givende, lærerikt og meningsfullt å gå inn som mentor, er hjertelig velkomne til å ta kontakt.  Selv en liten innsats har stor verdi.

Skrevet av Steinar Sivertsen, Lillestrøm Rotaryklubb.

Les mer om Roarys mentorprogram ved  å  KLIKKE HER.


Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Arena
Adresse: Nesgata 1
Postnummer: 2004
Sted: Lillestrøm
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Thon Hotel Arena ligger vegg-i-vegg med NOVA Spektrum (Norges Varemesse) i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen.Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS