KOMITEER / REALFAGSPRISEN

Realfagspris for elever i avgangsklassene ved Lillestrøm- , Rælingen-, NITTEDAL, LØRENSKOG-, LØRENSKOG VEST og Skedsmo videregående skoler

Realfagenes stilling i skolen har vært under et langvarig press. Fordi realfagene av mange oppfattes som tunge, har det lenge vært en tendens til å velge bort slike fag til fordel for mykere fag. På den annen side har velstandsutviklingen i Norge den siste mannsalder nettopp vært betinget av en omfattende bruk av realfaglig kompetanse i alle deler av samfunnet. Denne tendensen vil med stor sikkerhet forsterkes i tiden fremover.
Kjellermiljøene har i over femti år vært en regional og nasjonal kraft i teknologisk forskning og industriell innovasjon. Store institusjoner som FFI, IFE, Nilu og Norsar, og senere Scandpower og bedriftene i Kjeller industripark, har satt Kjeller og Skedsmo på det norske høyteknologikartet. UNIK og senere også Høyskolen i Oslo og Akershus, har ytterligere forsterket dette bildet.
Med utgangspunkt i realfagenes pressede stilling og i respekt for Kjellermiljøenes betydning for regionen og nasjonalt, har Lillestrøm Rotaryklubb sammen med Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet, Lloyds Register Consulting(tidligere Scandpower), Kongsberg Defence and Aerospace, Norsar, Universitetsstudiene på Kjeller(UNIK), Dynea, Nilu og AIM Norway etablert en realfagspris for elever i avgangsklassene i Lillestrøm- , Rælingen- , og Skedsmo videregående skoler. Prisen erstatter og utvider den tidligere Fysikkprisen. Prisen er nå todelt: en førstepris alle skoler sett over ett, en førstepris for hver skole, og en annenpris for hver skole. Prisene deles ut årlig i mars- april og tildeles elever som innen realfag, uansett type, av lærere og en overordnet jury bedømmes å være best skikket til å få disse utmerkelsene. Prisutdelingen skjer ved en seremoni i aulaen i Lillestrøm videregående skole. Som ved tildelinger av Fysikkprisen tidligere, regner vi med at pressen vil være tilstede ved seremonien.

Prisvinnerne kåres av en komite bestående av lærere fra skolene og representanter fra Rotaryklubbene. Skolefaglige prestasjoner tillegges stor vekt, men også menneskelige egenskaper og evne til å opptre som inspirator og forbilde for medelever, kan ha betydning for valget av prisvinnere. Likeledes vil engasjement utenfor skolen kunne tillegges vekt.
Som et ledd i utvelgelsen av vinnerne, nominerer hver av skolene kandidater.  Gjennom foredrag og demonstrasjoner vil elevene på en «Fagdag» gi egne presentasjoner, og bli introdusert til forskning der ny kunnskap innen realfag er en sentral målsetning, eller hvor realfaglig kunnskap er et vesentlig verktøy i løsningen av forsknings- og utviklingsoppgavene.

KLIKK HER for en nettside om Realfagsprisen 2019.Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Arena
Adresse: Nesgata 1
Postnummer: 2004
Sted: Lillestrøm
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Thon Hotel Arena ligger vegg-i-vegg med NOVA Spektrum (Norges Varemesse) i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen.Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS