KOMITEER / SAMFUNNSKOMITEEN

Samfunnskomiteen

Samfunnskomiteen er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre klubbens eksterne, sosiale engasjement. Komiteen skal følge opp og gjennomføre klubbens faste, eksterne sosiale aktiviteter som:
-    TV – aksjonen
-     Handicamp
-    Vårspretten (så lenge den finansieres) 
Med unntak av Vårspretten, der kun komiteens medlemmer deltar, er det av stor verdi for klubbens samhold og vennskapet mellom medlemmene at flest mulig medlemmer blir involvert i aktivitetene. Her påligger det komiteen et spesielt ansvar for å motivere til dette.
Innenfor økonomiske prioriteringer fastlagt av styret skal komiteen foreslå finansiell støtte til konkrete prosjekter arrangert av andre. Herunder inngår Humanitære midler som Innsatsprisen (se egne statutter), TV – aksjonen, Handicamp, støtte til organisasjoner/foreninger som bla utlyses offentlig (aktivitetsorientert), Vårspretten) Forslagene forelegges styret som gjør vedtak om eventuell støtte. Styrets vedtak meldes til komiteens leder, og det er komiteens ansvar å ivareta videre kontakt med søker/mottaker.
I jubileumsåret vil det bli utdelt ekstraordinære midler til deltaker-organisasjoner i Vårspretten.
Komiteen har en utførende oppgave for de humanitære formålene styret prioriterer i Rotaryåret.
Komiteen skal løpende vurdere om økonomisk bidrag kan søkes gjennom Rotary – systemet.

Medlemmene av de enkelte komiteene er angitt under menypunkt KLUBBEN -> ORGANISASJON


Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Arena
Adresse: Nesgata 1
Postnummer: 2004
Sted: Lillestrøm
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Thon Hotel Arena ligger vegg-i-vegg med NOVA Spektrum (Norges Varemesse) i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen.Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS