KLUBBEN / OM KLUBBEN

Om klubben

Klubben har ca. 40 medlemmer og avholder normalt møte hver tirsdag kl 19.00 til 20.00 (se møter). Medlemmer av andre Rotaryklubber er hjertelig velkommen til våre møter.

Lillestrøm Rotary Klubb fikk sitt charter av Rotary International den 8. mars 1955. Fadderklubben var Oslo Rotary Klubb, og klubbens område var kommunene Lillestrøm, Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Fet. Klikk her for å se klubbens charter.

Veksten i dette store og tett bebygde område har vært et godt grunnlag for etablering av nye Rotary klubber. LRK har vært fadder for Eidsvoll, Lørenskog, Skedsmokorset og Strømmen Rotary klubber. Se klubbens slektstre.

Ved stiftelsen i 1955 hadde klubben 21 medlemmer. Gjennom årene har antall medlemmer økt og de siste par ti-årene vært mellom 40 og 50. Gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy, men det rekrutteres stadig nye engasjerte medlemmer. LRK er nå en av klubbene i Rotary Internationals Distrikt 2260.

Oppfordringen fra Rotary Internationals president i 2002 – 03 om å bringe Rotary ”back to basics”, som LRK tolker som oppfordring om større vekt på Rotatys idegrunnlag , mål og de enkelte klubbene, er en inspirerende ledetråd for arbeidet med å utvikle klubben. Klikk her for å lese vedtektene (pdf-fil).

Om Lillestrøm
 Grunnlaget for utviklingen av Lillestrøm var sagbruksnæringen med røtter tilbake til 1500-tallet, og frakt av plank til utskipningshavnen Christiania. Tømmer fra et stadig større oppland ble fløtet til området og skåret opp på sagbrukene som lå tett i nordre enden av Øyeren. Før Hovedbanen kom i 1854 ble trelasten på vinterstid kjørt til Christiania med hest og slede. På det meste var omkring 2000 hester daglig engasjert i denne transporten som var roten til uttrykket ”plankekjøring”.

Navnet Lillestrøm kommer fra Strøm Lille gård ved Nitelva hvor den første stasjonen i området på Hovedbanen mellom Christiania og Eidsvold ble anlagt.

Lillestrøm, eller ”flisbyen” som den ble kalt mens handel, transport og bearbeiding av trelast var det viktigste næringsgrunnlaget, er idag sentrum i Skedsmo kommune. Sysselsettingsmessig er handel klart den viktigste næringsveien. Deretter følger forskning og utvikling med de statlige forskningsinstituttene på Kjeller som tyngdepunkt. Sysselsettingen i industri er noe mindre og kommer på tredje plass.

Stimulert blant annet av etableringen av Gardermoen opplever kommunen, med sin lokalisering midt mellom Oslo og Gardermoen, betydelig utvikling preget av byggevirksomhet og forbedring av kommunikasjonsmessig infrastruktur. Mens forskningsinstituttene gjennom årene i betydelig grad har bidratt til utvikling av kunnskapsindustri i andre deler av landet, har virkningen vært liten i kommunen. I samarbeid med skolene i kommunen og de sterke forsknings- og teknologinstitusjonene legger Skedsmo kommune nå forholdene til rette for slik næringsutvikling i nærområdet. 


Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Arena
Adresse: Nesgata 1
Postnummer: 2004
Sted: Lillestrøm
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Thon Hotel Arena ligger vegg-i-vegg med NOVA Spektrum (Norges Varemesse) i Lillestrøm og i gangavstand fra togstasjonen.Møtearkivrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS